bg shapes bg shapes bg shapes bg shapes bg shapes bg shapes
ikona zmiany języka

Przed burzą

zobacz więcej

Raport zrównoważonego rozwoju
Grupy ANG za 2021 rok

fot. Karolina Trzeciakiewcz

shape yellow shape blue

Drodzy Partnerzy, Klientki i Klienci, Współpracowniczki i Współpracownicy,
Przyjaciele ANG,
już po raz dziewiąty zapraszamy Was do lektury naszego raportu, podsumowującego tym razem nasze działania w obszarze biznesowym i pozabiznesowym w 2021 roku. Roku, który obfitował w wiele wyzwań, w tym przyniósł nam kolejne fale pandemii, ale też dał poczucie powrotu do, z pewnością innej, normalności. Dostosowaliśmy się do nowej rzeczywistości i zaczęliśmy snuć plany. Mimo rozlicznych wyzwań był to dla nas dobry rok, pozwalający na planowanie nowych inicjatyw. Niestety koniec 2021 roku przyniósł nam niepokój o perspektywy biznesowe wynikające z wysokiej inflacji, a co za tym idzie – wzrostu stóp procentowych – co ma także miejsce w 2022 roku. Braliśmy pod uwagę różne scenariusze, także te związane ze zmniejszeniem popytu na nasze podstawowe usługi, czyli zmniejszeniem liczby osób, które spełnią kryteria, by móc uzyskać kredyt hipoteczny i zrealizować swoje marzenie o własnym „M” Nikt z nas nie przewidział tego, że 24 lutego 2022 roku świat się zatrzyma, że nasi sąsiedzi i sąsiadki będą zmuszeni stanąć w obronie podstawowego prawa człowieka, czyli prawa do wolności. Agresja Rosji w Ukrainie zmienia nasz świat ze skutkami, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Czeka nas bardzo burzliwy czas, społecznie, biznesowo, politycznie zarówno ze względu na sytuację w Ukrainie, ale też czarne chmury nad polską gospodarką. Z dzisiejszej perspektywy rok 2021 jawi nam się jako słoneczny czas, gdzie zmienia się temperatura, w powietrzu czuć, że nadejdzie burza. Chcę wierzyć, że nie poczyni ona niewyobrażalnych strat i wspólnie przetrwamy ten trudny czas… Bardzo Wam dziękuję, drodzy Przyjaciele za współpracę w 2021 roku. Grupa ANG jest firmą świadomą swojej roli i pokładanych w niej oczekiwań interesariuszy. Mam nadzieję, że z tej roli wywiązujemy się dobrze.

shape blue

Rok 2021 był kolejnym rokiem w historii, w którym odnotowaliśmy duży wzrost przychodów ze sprzedaży produktów finansowych. Choć w marcu 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19 banki ograniczyły akcję kredytową i w 2021 także wielu Polaków mierzyło się z łączeniem pracy zdalnej z opieką nad dziećmi, które miały zajęcia online. to w wyniku pandemii wyraźnie wzrósł popyt na nieruchomości. Już od października 2020 wróciliśmy do poziomu sprzedaży sprzed COVID-19, odnotowując wzrosty w kolejnych miesiącach roku 2021, aż do października, kiedy to Rada Polityki Pieniężnej pierwszy raz od dłuższego czasu podniosła stopy procentowe. Wówczas nastąpiło delikatne obniżenie wolumenów sprzedaży w kredytach hipotecznych. Podsumowując, w roku 2021 wykorzystaliśmy dobrą koniunkturę na rynku nieruchomości i zamknęliśmy go w kredytach hipotecznych 48-procentowym wzrostem w porównaniu z rokiem poprzednim. Dla kredytów gotówkowych rok 2021 był również rokiem udanym. I tak odnotowaliśmy wzrost wolumenów o 47,5% w porównaniu z rokiem 2020. W ubezpieczeniach sytuacja przez cały rok była stabilna i przyniosła wzrost sprzedaży o 31,5% w ubezpieczeniach majątkowych i 44% w ubezpieczeniach życiowych.

Raport zrównoważonego rozwoju

shape-orange shape-orange
shape blue

Grupa ANG jako jedyna w branży pośredników finansowych co roku wydaje zintegrowany raport zrównoważonego rozwoju. Staramy się przekazać, co jest dla nas ważne nie tylko w biznesie, ale i w szerszej perspektywie – społecznej, etycznej, środowiskowej. Szczerze przedstawiamy też to, co nam się nie udało, jakie widzimy wyzwania i jakie mamy plany na przyszłość. Działamy w ten sposób, bo zależy nam na transparentnej komunikacji z otoczeniem.

W raporcie opisujemy nasze działania i zobowiązania, jakie podejmujemy w pięciu głównych obszarach wpływu, które są analizowane podczas certyfikacji B Corp:

  1. Podejście do zarządzania / Ład
  2. Współpracownicy
  3. Klienci
  4. Społeczność
  5. Środowisko

Dowiedz się więcej o naszych działaniach z raportu zrównoważonego rozwoju ANG za 2021 r.